Balsemen en thanatopraxie

Balseming belemmert het ontbindingsproces van een stoffelijk overschot. Hiervoor worden conserveringsmiddelen gebruikt. Door te balsemen, blijft het lichaam voor een zo lang mogelijke tijd toonbaar voor bijvoorbeeld een uitvaartplechtigheid of bijzetting. Bij thanatopraxie is het doel een tijdelijke vertraging van het vergaan. In Nederland was balseming van een overledene tot 31 december 2009 verboden. De enige personen voor wie een uitzondering werd gemaakt, waren leden van het Koninklijk Huis en geestelijken.

Uitzonderingen vanaf 1 januari 2010

Sinds 2010 kan in de volgende gevallen ontheffing worden verleend voor het balsemen van een overledene:

  • Leden van het Koninklijk Huis (ontheffing bestond al)
  • Geestelijken (ontheffing bestond al)
  • Personen die in het buitenland begraven willen worden
  • Personen die in het buitenland zijn overleden en in Nederland begraven of gecremeerd worden
  • Personen die hun lichaam na overlijden ter beschikking van de wetenschap hebben gesteld
  • Tijdelijke conservering van maximaal 10 dagen
  • Uitzonderlijke gevallen. Hiervoor kan de minister van VWS een ontheffing verlenen
  • Overleden personen die op een Nederlands schip op zee verblijven

Thanatopraxie

Bij thanatopraxie ondergaat het stoffelijk overschot een behandeling die het vergaan van het lichaam tijdelijk vertraagt en besmettingsgevaar tegengaat. Deze tijdelijke conservering mag wettelijk niet langer dan 10 dagen duren. Deze methode wordt toegepast als het lichaam naar het buitenland moet worden vervoerd. Voor internationaal transport van een overledene heeft Schiphol een speciaal ingericht mortuarium. Hierin vindt de thanatopraxie plaats. Het verschil met balsemen is dat het daarbij gaat om langdurig beschermen tegen ontbinding.