Uitvaartverzekering en de keuze van een uitvaartondernemer

Een overlijden komt vaak onverwacht. De nabestaanden zijn vaak niet in staat om rustig na te denken over de keuze van een goede uitvaartverzorger. Veel mensen weten niet dat ze die keuze hebben. Elke inwoner van Nederland bepaalt zelf met welke uitvaartondernemer hij in zee wil gaan. Waar u bent verzekerd maakt niets uit. U bepaalt zelf welke uitvaartonderneming u inschakelt. Hebt u een uitvaartverzekering bij Dela, Monuta of Yarden of een andere verzekeraar? Ook dan bent u volkomen vrij in de keuze van een uitvaartondernemer. Zelfs als u een Naturapolis hebt. Dit betekent dat u gewoon een beroep op ons kunt doen. Wij regelen dan alles met uw uitvaartverzekeraar.

Uitvaart op kosten van gemeente

Soms blijkt na een overlijden dat er onvoldoende geld is om de uitvaartkosten te betalen. In dat geval wordt de overledene toch begraven. Burgers die geen beroep kunnen doen op familie of nabestaanden, mogen op de Algemene Bijstandswet aanspraak maken. De gemeente waar de overledene woonde of verbleef, betaalt dan de kosten van een eenvoudige uitvaart. Een dergelijke uitvaart is sober en zonder plechtigheid vooraf. U en uw nabestaanden hebben geen zeggenschap over de invulling. De gestorvene wordt begraven in een algemeen graf. Cremeren is ook mogelijk.